Hem » Hem »
Amatörteaterförening i Örebro 019–611 18 03 info@nyateatern.se www.nyateatern.se

Startsidan

Om Nya Teatern

Styrelse / Förtroendeuppdrag

Styrelse / Förtroendeuppdrag

Styrelsen består av 6 personer varav 2 suppleanter.

Daniel Sverker - Ordförande
Lisa Karlsson - Vice ordförande
Roger Johansson - Ledamot
Emma Åkerlind - Ledamot
Rod Cansby - suppleant
Sofia Hautanen - suppleant
NTs styrelse har ett verksamhetsansvar för en av Örebros största kulturföreningar. Detta innebär många möten, också på kommun-, region- och riksnivå, beslut rörande personal/anställningar och inte minst ett ekonomiskt ansvar med ett betydande kulturföreningsbidrag från Örebro kommun att förvalta.

Revisorernas uppdrag från medlemmarna är att granska de handlingar som styrelsen redovisar i samband med årsmötet och intyga att dessa på ett riktigt sätt beskriver det som återges i protokoll och bokföring. NTs revisorer är Marie Karlsson och Mariola Axelsson. Föreningens valberedning består av Anette Jakobsson, Nathalie Nilsson
Startsidan
Kalendarium
Verksamhet
Kontakt
Om Nya Teatern
Personal
Lokaler
Uthyrning
Länkar
© Nya Teatern 2004-2019 Bra kulturmiljö